HRM Quik Scan

Het HRM-vakgebied heeft de afgelopen jaren flinke kwaliteitsslagen gemaakt, daarover is iedereen binnen het vakgebied het wel eens. Maar hoe staat het met de HRM positie, binnen uw organisatie?

De Quik Scan laat u in een paar praktische stappen zien hoe u deze Quik scan eenvoudig voor u kan laten werken in uw werk als professional. De doelstelling van de HRM Quik Scan is tweeledig:

⇒  Iets helder overbrengen.

⇒  Goed en snel geïnformeerd zijn.

De zes velden zijn:
Het HRM Beleid, Arbeidscontracten, Arbeidsomstandigheden, Personele flexibiliteit, Beloningsbeleid en loopbaanbegeleiding.

Beelden zeggen meer dan woorden

Het is bekend dat met beelden veel sneller een verhaal verteld kan worden. Vaak worden lange en ingewikkelde handleidingen geschreven om bijvoorbeeld te omschrijven hoe toegang verkregen kan worden tot bepaalde kennis. Middels het invullen van de Quik Scan krijgt u de beschikking over een uitgewerkt geheel, voorzien van een diagram welke u over de zes deelgebieden inzicht geeft over de actuele stand van zaken op het HRM terrein binnen uw organisatie.

Neem voor het maken van een afspraak contact op met:

Brand & partner Personeelsmanagement

06.54712037

info@brand-partner-management.nl