Werving & Selectie

De tijd dat het plaatsen van een advertentie voldoende was om snel te kunnen beschikken over gekwalificeerd personeel is voorbij! In veel gevallen is heel wat meer nodig om de goede kandidaat op te sporen.

Dan komt uitbesteding in beeld, om zo kosten, tijd en inspanning terug te brengen tot calculeerbare proporties. Werving & selectie is een gespecialiseerde, arbeidsintensieve activiteit. Wij hebben vele jaren ervaring in dit werk, selecteren snel en doelgericht gekwalificeerde kandidaten en begeleiden het gehele werving- en selectietraject.

Met een benoeming is de wervingsopdracht echter niet afgerond. Ook na de aanstelling onderhouden wij desgewenst contact met werkgever en werknemer, om zo de introductieperiode optimaal te laten verlopen. Wij maken bij de selectie gebruik van ons zeer uitgebreide netwerk, en vinden oplossingen in deze voor buitenstaanders dikwijls zo moeizaam lijkende zoektocht.