Outplacement

Onze bemiddelingsmethodiek is gericht op medewerkers die moeten omzien naar een andere, externe arbeidsplaats.

Wanneer een medewerker jarenlang moet functioneren boven het eigen niveau, kan een situatie ontstaan dat hij overstressed raakt, in een burnout terechtkomt of andere klachten krijgt.

Hij is dan genoodzaakt uit te kijken naar een nieuwe functie, veelal buiten het eigen bedrijf. De flexibiliteit die nodig is van om baan te veranderen wordt mede bepaald door leeftijd, ervaring en arbeidsverleden. De druk van het �moeten veranderen� werkt negatief op die flexibiliteit; medewerkers kunnen door die druk makkelijk in een isolement raken.
Onze aanpak is gericht op het verruimen van het eigen blikveld, het teruggeven van zelfvertrouwen en het herontdekken van eigen kansen en mogelijkheden.

Wij gaan dus uit van een individuele benadering met daarin ruime aandacht voor de persoonlijke vaardigheden. Door de sociale omgeving bij het veranderingsproces te betrekken ontstaat een klimaat waarin effectief gewerkt kan worden aan de toekomst.